PHP болон MySQL ийн сургалт

Мэргэжлийн вэб хөгжүүлэгч болохоор зорьсон хэн бүхнийг энэхүү сургалтанд урьж байна.
0 хүн суралцсан

Хичээлийн танилцуулга

Хичээлийн төлөвлөгөө

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Хичээлийн төрбөрийг онлайн эсвэл дансаар бүрэн төлснөөр таны хичээлийг сонгон суралцах эрх нээгдэнэ.

ХЭЗЭЭ

Хичээл онлайн хэлбэрээр явагдах тул өөрийн хүссэн цагаар үзэх боломжтой.
Жич: Edubox.mn 24/7 нээлттэй байх учир хэзээ ч ашиглах боломжтой.

ХААНА

Интернетд холбогдсон бүх газраас бүх төрлийн ухаалаг төхөөрөмж ашиглан суралцах боломжтой.