Сошиал медиа маркетингийн практик сургалт

Та энэ сургалтаар сошиал медиа маркетингийн ойлголт авч, шууд практик байдлаар ажиллана.
0 хүн суралцсан

Хичээлийн танилцуулга

Хичээлийн төлөвлөгөө

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Хичээлийн төрбөрийг онлайн эсвэл дансаар бүрэн төлснөөр таны хичээлийг сонгон суралцах эрх нээгдэнэ.

ХЭЗЭЭ

Хичээл онлайн хэлбэрээр явагдах тул өөрийн хүссэн цагаар үзэх боломжтой.
Жич: Edubox.mn 24/7 нээлттэй байх учир хэзээ ч ашиглах боломжтой.

ХААНА

Интернетд холбогдсон бүх газраас бүх төрлийн ухаалаг төхөөрөмж ашиглан суралцах боломжтой.